943000000 Idatzi@gmail.com

ZERBITZUAK

ORDEZKAPEN ZERBITZUA

Baserrian lan egiten duten kideen bizi kalitatea hobetzeko, lana eta familia konpromisoak uztartzeko, ( % 70 arteko laguntza), ordezkapen zerbitzua eskeintzen da.

 • Oporrak ( 18 egun/urteko).
 • Amatasun/aitatasun bajak.
 • Gaixoaldi/instripu bajak.
 • Ezkontzak. 
 • Bestelakoak.

FISKALITATEA

 • Fiskalitate aholkularitza, aurreikuspen eta azterketak.
 • Ogasuneko iprimaki ezberdinen alta eta bajak.
 • Zergen aurkezpenak: Sozietaten Gaineko Zerga, BEZ, Errenta Aitorpenak.
 • Errekerimenduen tramitazioa.

lan arloa

 • Kontratazioak, Soldata orriak eta seguro sozialak.
 • Kontratu amaierak. Kalte ordainak, despidoak, langabezi saria eskatu ahal izateko ziurtagiriak.
 • Norbere kontuko langileak. Gizarte segurantzan alta, baja, kotizazio base aldaketak.
 • Lan istripu edota gaixotasun bajak. Prestazio eskaerak.
 • Erretiro eskaerak eta kalkuloak. Aurreikuspenak.
 • Atzerritarrak. Regularizazioa, dokumentazio prestaketak.
 • Familia eta lana bateratzeko neurriak. Diru laguntza tramitazioak.
 • Lan arriskuen prebentzio

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

 • Elkarte zibill eta bestelakoak; estatutuak, hitzarmenak sortu desegin.
 • Sal/erosketako edo alokairuzko hitzarmenak.
 • Ohinordekotza aldaketak banaketak.
 • Bestelako erreklamazioak.
 • Jubilazio/aurrejubilazioak.
 • Bestelakoak.

KONTULARITZA

 • Kontularitza zerbitzua eta aholkularitza.
 • Azterketa ekonomikoak.
 • Urteko batzarretako antolaketa eta kontuen aurkezpena.
 • Auditorietan laguntza zerbitzia.
 • Kontuen Erregistroak (kooperatiba eta merkataritza Erregistroak).